dobrovolný svazek obcí

V letošním roce byly dvě trasy Cyklobusů prodlouženy až do 30.9.2018. 

Konkrétně se jedná o červenou linku, která začíná v Turnově odkud pokračuje přes Kacanovy Hrubou Skálu, Vyskeř, Jinolice, Holín a končí v Jičíně a žlutou linku, která vede z Jičína přes Jinolice, Holín, Mladějov, Sobotku, Vyskeř, Všeň, Karlovice a končí v Turnově. Červená linka bude v provozu po celé září o sobotách, nedělích a svátcích a žlutá linka pouze o zářijových sobotách.