dobrovolný svazek obcí

V posledním říjnovém týdnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav místních komunikací v členských obcích mikroregionu, které budou zrealizovány díky poskytnuté dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Projektu se účastní obce Hrubá Skála, Vyskeř, Troskovice, Kacanovy, Karlovice a Olešnice.

Veřejná zakázka byla rozdělena na části dle plnění v jednotlivých obcích. Ekonomicky nejvýhodnější nabídky předložily společnosti M-SILNICE a.s., IZOTRADE s.r.o., Ing. Gorazd Šváb s.r.o. a Silnice LK a.s. S jednotlivými dodavateli budou uzavřeny smlouvy o dílo a již v prvních jarních měsících budou zahájeny opravy např. v Troskovicích, na Hrubé Skále, Olešnici a Vyskři. 

Nejdéle do 31.8.2019 budou opravy dokončeny ve všech obcích.