dobrovolný svazek obcí

V letošním roce proběhne již 20. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů bude zahájen první červnový víkend.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 66 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády, kapesní jízdní řády, byla vytvořena interaktivní PPC reklama a prodloužena doba trvání polepu dálkového autobusu s reklamou na cyklobusy.

Plakáty a kapesní jízdní řády jsou již zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím.