dobrovolný svazek obcí

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ opět získal v roce 2019 finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“
ve výši 52 000,- Kč.

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku.