dobrovolný svazek obcí

V roce 2020 získal MIKROREGION ČESKÝ RÁJ finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“ ve výši  49 000,- Kč.

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku.