dobrovolný svazek obcí

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ získal v roce 2020 v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje finanční podporu na projekt ,,Poradenská činnost v Mikroregionu Český ráj“. Dotace, která činí 128 tis. Kč na jeden rok, bude použita na zajištění odborného poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice pro členské obce mikroregionu na území Libereckého kraje.

Za přidělení dotace děkujeme.