dobrovolný svazek obcí

Členské obce Mikroregionu Český ráj již směřují ke schválení nového strategického rozvojového materiálu mikroregionu.

Rozvojový dokument je důležitým nástrojem efektivního a kvalitního fungování mikroregionu ve věci strategického řízení. Na posledním veřejném zasedání dne 21.1.2021 členské obce projednaly analytickou část a pracovaly na návrhové části nové strategie. Na příštím veřejném zasedání mikroregionu schválí členské obce její konečnou verzi.

Strategický dokument bude aktuální na deset let, tzn. od roku 2021 do roku 2031 a případně upravován pro aktuální situaci.