dobrovolný svazek obcí

V letošním roce je realizován již 22. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů byl zahájen poslední květnovou sobotu červenou linkou, která vede z Turnova přes Hrubou Skálu, Libuň, Holín až do Jičína.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 53 000,- Kč (č. sml. 21CRG07-0001). V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády (500 ks), kapesní jízdní řády (11 000 ks) a bylo vytvořeno tzv. image video, které má za cíl zvýšit povědomí o cyklobusech v Českém ráji.

Plakáty a kapesní jízdní řády byly zdarma distribuovány především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím. Image video je umístěno na webových stránkách mikroregionu a bylo zdarma poskytnuto dopravcům a informačním střediskům v regionu.