dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ opět získal v roce 2019 finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“
ve výši 52 000,- Kč.

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku.

V letošním roce proběhne již 20. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů bude zahájen první červnový víkend.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 66 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády, kapesní jízdní řády, byla vytvořena interaktivní PPC reklama a prodloužena doba trvání polepu dálkového autobusu s reklamou na cyklobusy.

Plakáty a kapesní jízdní řády jsou již zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím.

V sobotu 27. dubna 2019 se na Vyskři uskuteční další ročník Traktoriády Vyskeř. Traktoriáda je již tradiční akcí, která vznikla před několika lety, kdy se pár nadšenců rozhodlo osedlat své traktory, zazávodit a pobavit se.

Soutěží se v celkem pěti kategoriích (dvě kategorie malotraktorů, dvě kategorie továrních traktorů a kategorie ,,Ženy“).

Startuje se od 8 hodin ráno v jízdě zručnosti a od 11 hodin je naplánován hlavní závod – dvě jízdy souměrnosti.

V pátek 12.dubna 2019 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Sobotce konalo školení zástupců členských obcí Mikroregionu Český ráj. Zúčastnilo se ho celkem sedm obcí mikroregionu.

Všichni přítomní byli blíže seznámeni s postupy v rámci veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace veřejných zakázek a s uveřejňováním dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

V úterý 19. února 2019 proběhlo na obecním úřadě v Karlovicích setkání zástupců společnosti KORID LK s.r.o. (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji), Královéhradeckého kraje a partnerů cyklobusů z řad obcí. Předmětem jednání byla optimalizace tras cyklobusů v roce 2019. Předložené návrhy nových tras cyklobusů nyní budou připomínkovat partnerské obce projektu.

V sobotu 9. února 2019 byla v obci Karlovice otevřena nová mateřská škola. Stavba byla dokončena na konci roku 2018 a náklady na její výstavbu se vyšplhaly téměř na 15 mil. korun, které obec Karlovice hradila plně ze svého rozpočtu. V letošním roce dále dojde ke konečné úpravě přilehlé zahrady.

Město Sobotka, Městské kulturní středisko a Městské informační středisko připravilo pro své občany a všechny návštěvníky bohatý program na advent.

Adventní čas zahájil koncert Swing Society, který se konal na zámku Humprecht. 

Nedílnou součástí adventu je samozřejmě Mikulášská nadílka, která se uskuteční v sobotecké Sokolovně ve středu 5.12.2018 od 17,30 hod. Pro děti budou připraveny čertovské soutěže a vystoupení dětí ze Sokola. 

Přesně o týden později proběhne na náměstí v Sobotce Vánoční jarmark, na kterém můžete načerpat tu pravou vánoční atmosféru. Budou se zpívat koledy a proběhne i prodej výrobků žáků sobotecké základní školy.

Již tradičně se můžete těšit na živé jesličky, které budou k vidění na soboteckém náměstí 16. prosince od 10,00 hodin. Živé jesličky jsou připravovány s Vlastenecko dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí.

Celý adventní program bude zakončen koncertem v kostele Máří Magdalény v Sobotce, a to 6.ledna, kdy vystoupí Musica Fortuna.

Celý podrobný program adventu v Sobotce je zveřejněn na webových stránkách města www.sobotka.cz.