dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

V pátek 12.dubna 2019 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Sobotce konalo školení zástupců členských obcí Mikroregionu Český ráj. Zúčastnilo se ho celkem sedm obcí mikroregionu.

Všichni přítomní byli blíže seznámeni s postupy v rámci veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace veřejných zakázek a s uveřejňováním dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

V úterý 19. února 2019 proběhlo na obecním úřadě v Karlovicích setkání zástupců společnosti KORID LK s.r.o. (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji), Královéhradeckého kraje a partnerů cyklobusů z řad obcí. Předmětem jednání byla optimalizace tras cyklobusů v roce 2019. Předložené návrhy nových tras cyklobusů nyní budou připomínkovat partnerské obce projektu.

V sobotu 9. února 2019 byla v obci Karlovice otevřena nová mateřská škola. Stavba byla dokončena na konci roku 2018 a náklady na její výstavbu se vyšplhaly téměř na 15 mil. korun, které obec Karlovice hradila plně ze svého rozpočtu. V letošním roce dále dojde ke konečné úpravě přilehlé zahrady.

Město Sobotka, Městské kulturní středisko a Městské informační středisko připravilo pro své občany a všechny návštěvníky bohatý program na advent.

Adventní čas zahájil koncert Swing Society, který se konal na zámku Humprecht. 

Nedílnou součástí adventu je samozřejmě Mikulášská nadílka, která se uskuteční v sobotecké Sokolovně ve středu 5.12.2018 od 17,30 hod. Pro děti budou připraveny čertovské soutěže a vystoupení dětí ze Sokola. 

Přesně o týden později proběhne na náměstí v Sobotce Vánoční jarmark, na kterém můžete načerpat tu pravou vánoční atmosféru. Budou se zpívat koledy a proběhne i prodej výrobků žáků sobotecké základní školy.

Již tradičně se můžete těšit na živé jesličky, které budou k vidění na soboteckém náměstí 16. prosince od 10,00 hodin. Živé jesličky jsou připravovány s Vlastenecko dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí.

Celý adventní program bude zakončen koncertem v kostele Máří Magdalény v Sobotce, a to 6.ledna, kdy vystoupí Musica Fortuna.

Celý podrobný program adventu v Sobotce je zveřejněn na webových stránkách města www.sobotka.cz.

Především během turistické sezóny je otázka parkování na území Českého ráje nejkritičtější. Do Českého ráje míří každým rokem více a více turistů a zejména v letních měsících je situace neúnosná. Mikroregion Český ráj se z tohoto důvodu rozhodl řešit otázku parkování s Policií ČR, Správou CHKO, Lesy ČR a Sdružením Český ráj. 

Jednání proběhlo 9.11.2018 na obecním úřadě v Karlovicích, na kterém se sešli zástupci všech zmíněných organizací. Členské obce Kacanovy, Vyskeř, Hrubá Skála, Karlovice, Troskovice a Branžež zvažují vybudování parkovišť na území svých obcí. Díky novým parkovacím stáním by již nemělo docházet k nedovolenému parkování na území CHKO. Další jednání proběhne v létě 2019.

V posledním říjnovém týdnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav místních komunikací v členských obcích mikroregionu, které budou zrealizovány díky poskytnuté dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Projektu se účastní obce Hrubá Skála, Vyskeř, Troskovice, Kacanovy, Karlovice a Olešnice.

Veřejná zakázka byla rozdělena na části dle plnění v jednotlivých obcích. Ekonomicky nejvýhodnější nabídky předložily společnosti M-SILNICE a.s., IZOTRADE s.r.o., Ing. Gorazd Šváb s.r.o. a Silnice LK a.s. S jednotlivými dodavateli budou uzavřeny smlouvy o dílo a již v prvních jarních měsících budou zahájeny opravy např. v Troskovicích, na Hrubé Skále, Olešnici a Vyskři. 

Nejdéle do 31.8.2019 budou opravy dokončeny ve všech obcích.

V letošním roce byly dvě trasy Cyklobusů prodlouženy až do 30.9.2018. 

Konkrétně se jedná o červenou linku, která začíná v Turnově odkud pokračuje přes Kacanovy Hrubou Skálu, Vyskeř, Jinolice, Holín a končí v Jičíně a žlutou linku, která vede z Jičína přes Jinolice, Holín, Mladějov, Sobotku, Vyskeř, Všeň, Karlovice a končí v Turnově. Červená linka bude v provozu po celé září o sobotách, nedělích a svátcích a žlutá linka pouze o zářijových sobotách.

Ano, již po třicáté se v srdci Českého ráje ve městě pod Humprechtem uskuteční Sobotecký jarmark a festival řemesel. Jubilejní třicátý ročník se bude konat o víkendu 24. a 25. srpna 2018. Pro návštěvníky je jako vždy připraven bohatý program na dvou pódiích na náměstí a v parku za městským úřadem. Mimo jiných na jarmarku vystoupí např. Kašpárek v rohlíku, Markéta Konvičková, Ivan Hlas trio, Děda Mládek Illegal band, Cirkus Brothers, Seven, Kroky Michala Davida a další. Podrobné informace o jarmarku, ale např. i fotky z minulých ročníku naleznete na webových stránkách www.sobotecky-jarmark.cz.

Díky dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, opraví Mikroregion Český ráj předem vytipované místní komunikace v celkem pěti členských obcích mikroregionu. Opravených komunikací se dočkají obyvatelé Hrubé Skály, Kacanov, Troskovic, Karlovic a Vyskře. V Olešnici bude opraven chodník pro pěší. Předpokládané náklady oprav činí celkem 
2 mil. Kč a Liberecký kraj na ně přispěje 50 % dotací.

Celý projekt plánujeme zrealizovat nejdéle do konce září 2019.