dobrovolný svazek obcí

V úterý 11. května se od 14,00 hod. uskutečnilo v Sobotce na Městském úřadě školení obcí v oblasti veřejných zakázek.

Školení bylo vedeno poradkyní mikroregionu a zaměřilo se zejména na odpovědné zadávání, povinné zveřejňování listin nebo na přílohu č. 8 k vyhlášce č. 168/2018 Sb.

Odpovědné zadávání je od nového roku nově zakotveno v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a musí tak být dodržováno nejen u zakázek v režimu zákona, ale i ve veřejných zakázkách malého rozsahu. Obce jako zadavatelé, tak musí všechny produkty, služby nebo stavební práce nakupovat takovým způsobem, při kterém bude za peníze získán maximální prospěch pro společnost a ekonomiku s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.