dobrovolný svazek obcí

Ve středu 16. června 2021 se na Obecním úřadě v Karlovicích uskutečnilo jednání členských obcí mikroregionu se zástupci Lesů ČR, konkrétně s panem Ing. Pavlem Rusem, ředitelem OŘ severní Čechy a panem Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy (oblast Českého ráje nově spadá pod dvě oblastní ředitelství).

Předmětem jednání bylo zejména seznámení členských obcí s plánovanými rozsahy těžby na území Českého ráje v roce 2021. Jednotlivý zástupci členských obcí dále vznesli požadavky na odstranění lokálních vad na cestní síti a doplnění drobného mobiliáře.

Mikroregion Český ráj organizuje jednání se Lesy ČR pravidelně a další jednání na výše uvedenou problematiku se v budoucnu znovu uskuteční.