dobrovolný svazek obcí

K 31.12.2021 odstoupila z funkce předsedkyně Mikroregionu Český ráj paní Vlasta Špačková, místostarostka členské obce Karlovice. Předsedkyní svazku byla 19 let.  Za celou dobu předsednictví usilovala o vzájemnou spolupráci všech členských obcí a zároveň byla iniciátorkou mnoha společných projektů. Za její časové nasazení a  vstřícnost ji patří veliké díky od všech členských obcí, a proto s jejím souhlasem byla členskými obcemi jmenována čestnou předsedkyní Mikroregionu Český ráj.

 

Předsedkyně svazku