dobrovolný svazek obcí

I v roce 2022 vyhlásil Liberecký kraj dotační Program obnovy venkova, který je primárně určen pro venkovské obce a mikroregiony na území Libereckého kraje.

Z programu je možné žádat o finanční podporu např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby, veřejných prostranství, výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení nebo na integrované projekty venkovských mikroregionů.

Na základě usnesení zástupců členských obcí mikroregionu bylo i v letošním roce požádáno o dotaci na společný projekt, jehož obsahem je zkvalitnění informačního systému na území mikroregionu, nákup  komunální techniky a zařízení pro kulturní a společenské akce.

V rámci zkvalitnění informačního systému dojde k výměně a údržbě mapových panelů a jejich stojanů na území mikroregionu. Systém bude realizován dle jednotného grafického manuálu za účelem dosažení jednotného vizuálního vzhledu na celém území.

Z komunální techniky bude zakoupen např. sekací traktor, rotační benzínová sekačka nebo kalové čerpadlo a pro podporu kulturního života v obcích mikroregion zakoupí partystan, pivní sety a výčepní zařízení.

Odhadované náklady na projekt činí 800 tis. Kč a kraj jsme požádali o dotaci ve výši 50%.

Velice si vážíme možnosti požádat o dotaci právě ve výše uvedených oblastech rozvoje venkova. Díky Programu obnovy venkova máme možnost zrealizovat společné projekty a snížit tak finanční zátěž mikroregionu na jejich realizaci.