dobrovolný svazek obcí

V letošním roce jsme z Programu obnovy venkova požádali o dotaci na projekt ,,Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“ a Liberecký kraj nám dotaci ve výši 400 tis. Kč schválil.

V rámci projektu nakoupíme např. party stany, pivní sety, komunální techniku a provedeme optimalizaci jednotného informačního systému (mapových a textových panelů) na území Mikroregionu Český ráj.

Během měsíce června jsme z důvodu vysoké poptávky ze strany obcí již zakoupili party stany a pivní sety. V následujících měsících proběhnou další výběrová řízení na nákup komunální techniky a optimalizaci informačního systému.

Za udělenou dotaci děkujeme.