dobrovolný svazek obcí

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ je zakladatelem Obecně prospěšně společnosti pro Český ráj a má tak právo odvolávat i jmenovat členy Správní rady, tj. svého nejvyššího orgánu. Funkční období členů Správní rady je tříleté.

K 2.10.2022 uplyne funkční ve Správní radě období paní Vlastě Špačkové, která byla zároveň dlouhodobou předsedkyní Mikroregionu Český ráj. Nově od 3.10.2022 byl na její místo jmenován pan Jan Kozák, starosta obce Vyskeř.

Nové složení Správní rady OPS pro Český ráj: Mgr. Jan Janatka, Jan Kozák, Martin Drbohlav.