dobrovolný svazek obcí

Od Libereckého kraje jsme na jaře letošního roku získali dotaci na projekt ,,Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“.

Během letošního léta jsme realizovali výběrová řízení na všechny tři aktivity projektu, tj. nákup zařízení pro kulturní akce, nákup komunální techniky a optimalizace informačního systému.

Dodavatele zařízení pro kulturní akce jsme vybrali na základě průzkumu trhu již během června, aby si obce během letní sezony mohly zařízení již zapůjčovat. Jednalo se o party stan 4 x 10 m, 2 ks nůžkových party stanů 3 x 4,5 m, 10 ks pivních setů a výčepní zařízení s kompresorem.

Na nákup komunální techniky bylo vyhlášeno výběrové řízení, které bylo rozděleno na části dle jednotlivé techniky. Zakoupen byl sekací traktor, benzínová sekačka, kalové čerpadlo a dva kusy elektrocentrál. I komunální technika je obcím dle jejich potřeb zapůjčována na základě smlouvy o výpůjčce.

Poslední aktivitou, na kterou aktivitu bylo realizována veřejná zakázka byla optimalizace informačního systému, která zahrnuje výměnu informačních a mapových panelů nebo celých stojanů např. v Karlovicích, na Hrubé Skále nebo na Vyskři. Výměna panelů a stojanů bude probíhat v první polovině roku 2023 a jejich dodavatelem je Sdružení Český ráj. Díky realizaci projektu dojde ke sjednocení vizuální stránky těchto panelů na území Českého ráje.