dobrovolný svazek obcí

V letošním roce jsme z Programu obnovy venkova požádali o dotaci na projekt ,,Nákup společného vybavení svazku“ a Liberecký kraj nám dotaci ve výši 400 tis. Kč schválil. Dotace bude použita na nákup 28ks komunální techniky a příslušenství. Zakoupen bude např.  kontejner na avii, radlice na sníh, sekací traktor, motorové pily, křovinořezy a nádoby na inertní materiál pro zajištění sjízdnosti místních komunikací.

V následujících měsících proběhnou výběrová řízení na nákup komunální techniky a příslušenství.

Za udělenou dotaci děkujeme.