dobrovolný svazek obcí

Ve čtvrtek 4. dubna se od 14,00 hod. uskutečnilo v Sobotce na Městském úřadě školení obcí k tématu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 134/2016 Sb., v platném znění .

Školení bylo vedeno poradkyní mikroregionu  Jarmilou Láskovou Soldátovou a zaměřilo se zejména na:

– Proces zadávání VZMR ve vazbě na novelu zákona č. 166/2013 Sb. 

– Čestná prohlášení ve vazbě na dopady mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku a ve vazbě na zák. č. 159/2006 Sb., o střetu   zájmů

– Povinné uveřejňování dokumentů po ukončení VZMR a po ukončení realizace stavebních prací/dodávek/služeb na profilu zadavatele