dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

1 2 3 7

Dne  8.11.2022 se uskutečnilo společné jednání členských obcí se zástupci Lesů ČR z oblastního ředitelství východní Čechy a oblastního ředitelství severní Čechy. Jednání se dále účastnil vedoucí SCHKO Český ráj.

Předmětem jednání byla především tato témata – obnova turistické infrastruktury na území členských obcí, odstranění lokálních závad na lesní cestní síti, která je zároveň turisticky využívána, navrhovaná těžba porostů na pozemcích Lesů ČR v roce 2023.

Starostové členských obcí budou iniciovat opakovaně jednání  z důvodu vzájemné informovanosti.

Od Libereckého kraje jsme na jaře letošního roku získali dotaci na projekt ,,Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“.

Během letošního léta jsme realizovali výběrová řízení na všechny tři aktivity projektu, tj. nákup zařízení pro kulturní akce, nákup komunální techniky a optimalizace informačního systému.

Dodavatele zařízení pro kulturní akce jsme vybrali na základě průzkumu trhu již během června, aby si obce během letní sezony mohly zařízení již zapůjčovat. Jednalo se o party stan 4 x 10 m, 2 ks nůžkových party stanů 3 x 4,5 m, 10 ks pivních setů a výčepní zařízení s kompresorem.

Na nákup komunální techniky bylo vyhlášeno výběrové řízení, které bylo rozděleno na části dle jednotlivé techniky. Zakoupen byl sekací traktor, benzínová sekačka, kalové čerpadlo a dva kusy elektrocentrál. I komunální technika je obcím dle jejich potřeb zapůjčována na základě smlouvy o výpůjčce.

Poslední aktivitou, na kterou aktivitu bylo realizována veřejná zakázka byla optimalizace informačního systému, která zahrnuje výměnu informačních a mapových panelů nebo celých stojanů např. v Karlovicích, na Hrubé Skále nebo na Vyskři. Výměna panelů a stojanů bude probíhat v první polovině roku 2023 a jejich dodavatelem je Sdružení Český ráj. Díky realizaci projektu dojde ke sjednocení vizuální stránky těchto panelů na území Českého ráje.

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ je zakladatelem Obecně prospěšně společnosti pro Český ráj a má tak právo odvolávat i jmenovat členy Správní rady, tj. svého nejvyššího orgánu. Funkční období členů Správní rady je tříleté.

K 2.10.2022 uplyne funkční ve Správní radě období paní Vlastě Špačkové, která byla zároveň dlouhodobou předsedkyní Mikroregionu Český ráj. Nově od 3.10.2022 byl na její místo jmenován pan Jan Kozák, starosta obce Vyskeř.

Nové složení Správní rady OPS pro Český ráj: Mgr. Jan Janatka, Jan Kozák, Martin Drbohlav.

Ve čtvrtek 15.9.2022 se v Hradci Králové na Pivovarském náměstí uskuteční Svátek seniorů. Svátek bude zahájen ve 12,00 hod. úvodním slovem, po kterém bude následovat např. vystoupení skupiny Jazz Art Band, Folklórního souboru kvítek nebo taneční skupiny Artrosa Hořice.

V rámci doprovodného programu zde bude přítomna Policie ČR se svými preventivními programy, bude probíhat registrace do klubu Senior pas, ukázka paličkování nebo Centrum uměleckých aktivit promítne krátké filmy a další.

Více informací zde: Pozvánka na svátek seniorů

 

V roce 2022 získal MIKROREGION ČESKÝ RÁJ finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“ ve výši  60 000,- Kč (č. sml. 22RRD02-0001).

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku.

V letošním roce jsme z Programu obnovy venkova požádali o dotaci na projekt ,,Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“ a Liberecký kraj nám dotaci ve výši 400 tis. Kč schválil.

V rámci projektu nakoupíme např. party stany, pivní sety, komunální techniku a provedeme optimalizaci jednotného informačního systému (mapových a textových panelů) na území Mikroregionu Český ráj.

Během měsíce června jsme z důvodu vysoké poptávky ze strany obcí již zakoupili party stany a pivní sety. V následujících měsících proběhnou další výběrová řízení na nákup komunální techniky a optimalizaci informačního systému.

Za udělenou dotaci děkujeme.

1 2 3 7