dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

V posledním říjnovém týdnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav místních komunikací v členských obcích mikroregionu, které budou zrealizovány díky poskytnuté dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Projektu se účastní obce Hrubá Skála, Vyskeř, Troskovice, Kacanovy, Karlovice a Olešnice.

Veřejná zakázka byla rozdělena na části dle plnění v jednotlivých obcích. Ekonomicky nejvýhodnější nabídky předložily společnosti M-SILNICE a.s., IZOTRADE s.r.o., Ing. Gorazd Šváb s.r.o. a Silnice LK a.s. S jednotlivými dodavateli budou uzavřeny smlouvy o dílo a již v prvních jarních měsících budou zahájeny opravy např. v Troskovicích, na Hrubé Skále, Olešnici a Vyskři. 

Nejdéle do 31.8.2019 budou opravy dokončeny ve všech obcích.

V letošním roce byly dvě trasy Cyklobusů prodlouženy až do 30.9.2018. 

Konkrétně se jedná o červenou linku, která začíná v Turnově odkud pokračuje přes Kacanovy Hrubou Skálu, Vyskeř, Jinolice, Holín a končí v Jičíně a žlutou linku, která vede z Jičína přes Jinolice, Holín, Mladějov, Sobotku, Vyskeř, Všeň, Karlovice a končí v Turnově. Červená linka bude v provozu po celé září o sobotách, nedělích a svátcích a žlutá linka pouze o zářijových sobotách.

Ano, již po třicáté se v srdci Českého ráje ve městě pod Humprechtem uskuteční Sobotecký jarmark a festival řemesel. Jubilejní třicátý ročník se bude konat o víkendu 24. a 25. srpna 2018. Pro návštěvníky je jako vždy připraven bohatý program na dvou pódiích na náměstí a v parku za městským úřadem. Mimo jiných na jarmarku vystoupí např. Kašpárek v rohlíku, Markéta Konvičková, Ivan Hlas trio, Děda Mládek Illegal band, Cirkus Brothers, Seven, Kroky Michala Davida a další. Podrobné informace o jarmarku, ale např. i fotky z minulých ročníku naleznete na webových stránkách www.sobotecky-jarmark.cz.

Díky dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, opraví Mikroregion Český ráj předem vytipované místní komunikace v celkem pěti členských obcích mikroregionu. Opravených komunikací se dočkají obyvatelé Hrubé Skály, Kacanov, Troskovic, Karlovic a Vyskře. V Olešnici bude opraven chodník pro pěší. Předpokládané náklady oprav činí celkem 
2 mil. Kč a Liberecký kraj na ně přispěje 50 % dotací.

Celý projekt plánujeme zrealizovat nejdéle do konce září 2019.

06.06.2018: Podpora poradenské činnosti svazku Královéhradeckým krajem

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ získal i v roce 2018 finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“ ve výši 50 000,- Kč. 

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

01.06.2018: Cyklobusy v Českém ráji opět podpořeny Královéhradeckým krajem

V letošním roce proběhne již 19. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění provozu cyklobusů se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. 

Propagace cyklobusů byla finančně podpořena z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 64 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády, kapesní jízdní řády, byla vytvořena interaktivní PPC reklama a polep dálkového autobusu s reklamou na cyklobusy. 

Plakáty a kapesní jízdní řády jsou již zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím. 

23.05.2018: Na MěÚ v Sobotce se konalo školení starostů mikroregionu v oblasti zadávání veřejných zakázek

V pátek 18. května 2018 se v Sobotce na Městském úřadě konalo školení starostů členských obcí v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Starostům byly sděleny jak všechny důležité zásady a postupy, které musí při zadávání dodržovat, tak i podrobnější informace o přístupu orgánů veřejné moci do registru skutečných majitelů a blížící se elektronizaci veřejných zakázek. 

24.04.2018: Již tradičně proběhlo setkání obcí s Lesy ČR s.p.

V pondělí 23. dubna proběhlo na Obecním úřadě v Karlovicích další jednání obcí se zástupci státního podniku Lesy ČR s.p. 

Zástupci Lesů ČR s.p. nejprve představily starostům členských obcí plánované a realizované projekty na území Mikroregionu Český ráj. V letošním roce bude probíhat další obnova Arboreta Bukovina a do konce června bude dokončena Prokopská cesta.

Dalšími stěžejními body jednání bylo rekreační využití území Českého ráje, s tím související spolupráce Lesů ČR s.p. a Policie ČR a právě probíhající diskuze s veřejností a spolky působícími na území Českého ráje. 

Ze strany starostů členských obci byly vzneseny požadavky zejména na opravu cest v majetku Lesy ČR s.p. a vykácení stromů ohrožujících bezpečnost návštěvníků a občanů Českého ráje.

Zápis ze setkání zde

20.03.2018: Turistický vlak Český ráj

V letošním roce dojde k posílení pravidelných spojů ČD v oblasti Českého ráje, a to od 24.3. do 28.10.2018 o sobotách, nedělích a svátcích. Vlak vyjíždí ze stanice Praha Vršovice, pokračuje přes Nymburk, Jičín, Rovensko pod Troskami, Hrubou Skálu a končí v Turnově. 

Jízdní řád ke stažení zde.

28.02.2018: Mikroregion požádal o dotaci na opravy místních komunikací

V průběhu měsíce února podal Mikroregion Český ráj žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na opravy místních komunikací v šesti členských obcích (Hrubá Skála, Kacanovy, Troskovice, Karlovice, Olešnice a Vyskeř). Ve většině obcí bude provedena plošná oprava komunikací asfaltovým betonem, případně štěrkem a lokální oprava výtluků. V obci Olešnice bude opraven chodník ze zámkové dlažby.

Celkové náklady projektu činí 2 000 000,- Kč. Liberecký kraj jsme požádali o dotaci ve výši 50 % z celkových nákladů. O schválení či neschválení dotace bude rozhodnuto cca v květnu letošního roku.

22.01.2018: GDPR řešíme společně

Obce Mikroregionu Český ráj se na svém posledním zasedání, které se konalo 18. ledna v Sobotce, rozhodly o společném řešení otázky týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Mezi Mikroregionem Český ráj a členskými obcemi svazku, včetně jejich příspěvkových organizací, bude uzavřena smlouva o společném zadávání a vyhlášeno výběrové řízení na zpracování vstupní a rozdílové analýzy včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR a na zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Výběrové řízení bude zahájeno v průběhu února.

28.12.2017: Rok 2017 byl pro obce mikroregionu dotačně úspěšný

Rok 2017 byl pro většinu obcí mikroregionu opět dotačně úspěšný. Obce získaly na své projekty podporu nejen v rámci krajských dotací, ale i těch národních. 

Krajské dotace patří k oblíbeným dotačním nástrojům většiny obcí. V letošním roce získaly krajskou podporu obce Libošovice (oprava místních komunikací v Malechovicích, nákup kontejnerů na bioodpad a multifunkční lopaty), Osek (oprava a rozšíření místní komunikace) a Mladějov (oprava hasičské nádrže v Hubojedech). 

Z národních dotačních programů je našimi obcemi hojně využíván Program obnovy a rozvoje venkova vyhlašovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V tomto programu se stali úspěšnými žadateli obce Libošovice (oprava místní komunikace kolem hradu Kost) a Mladějov (oprava místní komunikace na Zápolí). Z relativně nového programu Ministerstva zemědělství ČR Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků získaly finanční podporu obce Vyskeř (oprava hřbitovní zdi), Mladějov (restaurování 10 exteriérových soch) a město Sobotka (oprava hřbitovní zdi). 

Všem obcím mikroregionu přejeme, aby nový rok 2018 byl pro ně minimálně stejně úspěšný, jako ten uplynulý. 

Opravená místní komunikace v Oseku

Opravená hasičská nádrž v Hubojedech

22.12.2017: Obec Mladějov rozšíří kapacitu v kulturním domě

Obec Mladějov zahájila dne 19.12.2017 výběrové řízení na stavební úpravy kulturního domu, které povedou ke zřízení celkem čtyř pokojů pro hosty včetně sociálního zařízení. Pokoje budou umístěny ve 2. NP kulturního domu a stávající provozovatel restaurace bude pokoje krátkodobě pronajímat turistům. Stavební úpravy by měly být dokončeny do konce května.

09.10.2017: V Českém ráji se uskutečnil Horolezecký festival

Ve dnech od 29. září do 1. října 2017 se na zámku Hrubá Skála a v areálu lázní Sedmihorky uskutečnil již 3. ročník Horolezeckého festivalu Český ráj. Festival byl opět plný zajímavých besed a filmů a v rámci doprovodného programu byla pro návštěvníky připravena např. lezecká stěna, slackline, ukázky filmování z dronů a mnoho dalšího.

22.09.2017: Pozvánka na cyklus přednášek a besed ,,Modrá krev Sobotecka“

V pátek 22.9.2017 od 18 hodin začíná v soboteckém sále spořitelny pravidelný cyklus vlastivědných přednášek a besed ,,Modrá krev Sobotecka“. 

Projekt vzniknul ve spolupráci s historikem Karolem Bílkem a věnuje se působení šlechtických rodů na Sobotecku. Patronem cyklu je Ing. Tomáš Czernin. Přednášky se konají pravidelně v měsíčních intervalech, jejich přesný rozpis je uveden na webových stránkách města Sobotka (http://www.sobotka.cz/akce-modra-krev-sobotecka-detail_2300). Poslední přednáška celého cyklu se uskuteční 18.5.2018.

05.09.2017: Sezóna Cyklobusů 2017 ukončena

V neděli 3.9.2017 byl ukončen již osmnáctý ročník Cyklobusů v Českém ráji. Projekt je každoročně zajišťován Mikroregionem Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi regionu a Libereckým a Královéhradeckým krajem.

10.08.2017: Uzavírky v Českém ráji

11.07.2017: Obec Vyskeř získala zelenou stuhu

Obec Vyskeř se v letošním roce zúčastnila krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 v Libereckém kraji, kde získala ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. 

V letošním roce probíhá již 23. ročník této soutěže, která je pravidelně vyhlašována Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Svazem města a obcí a Spolkem pro obnovu venkova.

01.06.2017: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ získal i v roce 2017 finanční podporu Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“ ve výši 37 000,- Kč. 

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

30.05.2017: Cyklobusy v Českém ráji získaly i v letošním roce podporu od Královéhradeckého kraje

V letošním roce proběhne již 18. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění provozu cyklobusů se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. 

Propagace cyklobusů byla finančně podpořena z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 64 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády, kapesní jízdní řády, byla vytvořena interaktivní PPC reklama a tištěná reklama. 

Plakáty a kapesní jízdní řády jsou již zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím. 

22.05.2017: Starostové mikroregionu proškoleni ve veřejných zakázkách malého rozsahu

V pátek 19. května 2017 proběhlo školení starostů členských obcí mikroregionu ve veřejných zakázkách malého rozsahu. Školení se konalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Sobotce. Starostům byly sděleny všechny důležité zásady a postupy, které by měly dodržovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

17.02.2017: Proběhlo další jednání obcí s Lesy ČR s.p.

Dne 14. února proběhlo na Obecním úřadě v Karlovicích další jednání se státním podnikem Lesy ČR s.p. 
Zástupci Lesů ČR s.p. představily přítomným zástupcům obcí projekty, které plánují realizovat v roce 2017 na území mikroregionu Český ráj a města Turnova.
V letošním roce bude realizováno hlavně kácení rizikových stromů v Arboretu Bukovina, proběhne rekonstrukce lesní cesty Pelešanská, obnova lesní cesty Prokopská a další projekty jako je např. oprava Žantovských rybníků nebo kácení dvou jasanů u zámku Hrubá Skála. 
Přítomné obce vznesly své požadavky na Lesy ČR s.p., které se jejich podněty budou zabývat. Další schůzka obcí a zástupců Lesů ČR s.p. je naplánována na začátek roku 2018. 

23.01.2017: Kreslené mapy pro obce mikroregionu

Již v průběhu minulého roku probíhala na zasedáních mikroregionu diskuze o vytvoření kreslených map území jednotlivých členských obcí mikroregionu a upozornit díky nim i na významná, ale turisticky méně známá místa na území obcí.
Účastnit se projektu na vytvoření těchto map se nakonec rozhodly obce Troskovice, Mladějov, Karlovice, Vyskeř, Ktová, Kacanovy a Olešnice.
Od konce roku 2016 již probíhají jednání s panem Viktorem Blažkem, zpracovatelem map, o jejich podobě. Většina z obcí bude mít na mapách nakreslené celé své správní území, včetně označení turistických cílů a tras v daném území. Současně s dokončením map budou pro každou obec vytvořeny propagační materiály se zmenšenou kreslenou mapou a informacemi o obci. Celý projekt by měl být dokončen před zahájením letní sezóny 2017. 

19.12.2016: Obce již mohou pracovat s Metodikou pro zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení

Obcím byla v listopadu letošního roku předána Metodika pro zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení. Projektu na zpracování této metodiky se účastnilo celkem 37 obcí z mikroregionů Český ráj, Jizera, Tábor a Podkozákovsko. Metodika již nyní slouží všem obecním úřadům jako pomůcka při výkonu působnosti silničního správního úřadu, kterým všechny obecní úřady dle zákona o pozemních komunikacích jsou.

02.12.2016: Závěrečná zpráva z provozu Cyklobusů v roce 2016

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ, který je nositelem projektu Cyklobusů v Českém ráji vydal Závěrečnou zprávu o provozu těchto cyklobusů v roce 2016. Celá Závěrečná zpráva s přílohami je k dispozici ke stažení zde.

23.11.2016: K dominantě Českého ráje již vedou opravené silnice

Dne 22. listopadu se konalo slavnostní ukončení rekonstrukce silnice č. III/28116 z Borku do Troskovic.

Rekonstrukce probíhala v úseku dlouhém 4 kilometry od května do října letošního roku. Stavební práce zahrnovaly kromě celoplošné výměny asfaltového krytu také opravu propustků, vyčištění příkopů, doplnění svodidel a rozšíření tělesa komunikace pomocí vyztužení svahů. Součástí byla dála úprava vzrostlé zeleně a výměna svislého a vodorovného dopravního značení. Rozsáhlé stavební práce rovněž zahrnovaly rekonstrukci mostu přes potok Libuňka.

V říjnu tohoto roku byla také dokončena rekonstrukce silnice č. III/28115 v Troskovicích, v úseku Krčák – Vidlák. Stavební práce probíhaly na úseku dlouhém 3,4 km a došlo zde k obnově odvodnění, doplnění záchytných systémů, opravě jedné opěrné zdi, doplnění vodorovného dopravního značení a kompletní výměně svislého dopravního značení.Obě stavby byly plně financovány z vlastních investic Libereckého kraje.V roce 2017 bude Královéhradeckým krajem financována rekonstrukce části silnice č. III/28115, která leží na území Královéhradeckého kraje od obce Újezd pod Troskami směrem k hradu Trosky. Po této rekonstrukci budou všechny přístupové cesty vedoucí k nejznámějšímu symbolu Českého ráje opraveny.

25.07.2016: Informace o provozu cyklobusů v Českém ráji

Mikroregion Český ráj za finanční podpory Královéhradeckého a Libereckého kraje i v letošním roce provozuje cyklobusy, které propojují města Jičín, Turnov a Mladou Boleslav. V letošním roce je omezen příjezd návštěvníků k dominantě Českého ráje ke hradu Trosky ze dvou směrů (z kom. I/35 v Borku a z kom. I/35 přes vyhledávané tábořiště Vidlák) z důvodu celkové rekonstrukce komunikací III. třídy. Jediný příjezd na hrad Trosky je přes obec Újezd pod Troskami. Na toto dopravní omezení cyklobusy zareagovaly objízdnou trasou přes obec Ktová. 
Cyklobusy nabízejí návštěvníkům přepravu až 15 kol. V případě zájmu o přepravu většího počtu kol je nutné v předstihu kontaktovat dopravce, který zajistí posílení spoje.

30.06.2016: MIKROREGION ČESKÝ RÁJ získal dotaci z Libereckého kraje

MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ byla v letošním roce udělena dotace z Libereckého kraje na stavební úpravy ve školských zařízeních. Integrovaného projektu se účastní obce Hrubá Skála a Olešnice, které jako jediné v rámci mikroregionu disponují školským zařízením.
V mateřské a základní škole na Hrubé skále budou v rámci projektu vyměněna střešní okna, podlahy, instalovány nové výlevkové dřezy a přemístěno umyvadlo ve třídě. V mateřské škole v Olešnici budou provedeny úpravy venkovního areálu, konkrétně vybudování chodníku, instalace nové vstupní branky, elektronického vrátného a proběhne výstavba zahradního altánu.

16.06.2016: Cyklobusy v Českém ráji opět podpořeny Královéhradeckým krajem

V letošním roce probíhá již 17. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění provozu cyklobusů se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Propagace cyklobusů byla i v letošním roce finančně podpořena z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 55 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády na autobusové zastávky, kapesní jízdní řády a byla vytvořena interaktivní PPC reklama.Plakáty a kapesní jízdní řády byly ještě před zahájením nové sezony cyklobusů zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a spolupracujícím obcím. 

13.06.2016: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2016 znovu podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 33 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce.

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

23.05.2016: Starostové absolvovali školení o veřejných zakázkách malého rozsahu

V pátek 13.5.2016 proběhlo na Městském úřadě v Sobotce školení starostů členských obcí Mikroregionu Český ráj o veřejných zakázkách malého rozsahu. Vzhledem k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, byli starostové členských obcí informováni o změnách v novém zákoně, oproti tomu stávajícímu, a to hlavně v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. Starostům byly sděleny zásady a postupy, které by měli dodržovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Od 1. října 2016, kdy nový zákon vejde v účinnost, budou muset starostové nově dodržovat zásadu přiměřenosti. Jednou z největších změn v novém zákoně je možnost nejprve hodnotit nabídky a následně posuzovat pouze tu nejvýhodnější. Při vysokém počtu uchazečů, tak částečně odpadá administrativní náročnost celého procesu. 

16.05.2016: Český ráj přivítal návštěvu z Mikroregionu Němčicko

Zástupci Mikroregionu Němčicko (Olomoucký kraj) navštívili ve dnech od 9.5. do 11.5.2016 Český ráj. Prioritním zaměřením jejich návštěvy byla výměna zkušeností se zástupci obcí Mikroregionu Český ráj a exkurze po zrealizovaných projektech podpořených z Programu rozvoje venkova (skrze Místní akční skupinu Český ráj a Střední Pojizeří). 

Na první den pobytu byla pro starosty členských obcí MR Němčicko připravena prohlídka zámku Humprecht, a mateřského centra Ťapík v Sobotce. V odpoledních hodinách navštívili Jezdecký oddíl v Kněžmostě, kde zhlédly několik zrealizovaných projektů, jako např. novou klubovnu nebo zavlažování jezdecké dráhy. 

Na druhý den byla pro zástupce mikroregionu připravena exkurze po zrealizovaných projektech v obci Vyskeř, během které byli provázeni starostou obce Vyskeř panem Janem Kozákem. Na Vyskři starostové navštívili nejrůznější projekty zrealizované také v rámci Programu rozvoje venkova. Navštívili např. SDH, ubytovací kapacitu, zemědělský projekt nebo kostel a zvonici jejichž obnovu realizovala římskokatolická církev. Prohlídka projektů byla ukončena v kapli sv. Anny. Z Vyskře se zástupci mikroregionu přesunuli do obce Kacanovy, za starostou obce Michalem Nožickou. V Kacanovech starostové navštívili geoexpozici, vybudovanou v rámci mezinárodního projektu se švédskými partnery, a poté víceúčelové hřiště. V odpoledních hodinách se zástupci mikroregionu přesunuli za Mgr. Doubravkou Fišerovou do Žďáru (místní část Žehrov), kde si prohlédly zrealizované projekty na zemědělské usedlosti Arnoštice – bourárnu, hrnčířskou dílnu a obnovený kravín. V podvečer pak proběhlo setkání zástupců MR Němčicko se zástupci MR Český ráj v hotelu Štekl na Hrubé Skále.

Na poslední den pobytu v Českém ráji byl zástupcům MR Němčicko připraven pěší výlet Hruboskalským skalním městem na hrad Valdštejn a následná prohlídka hradu. Poslední zastávkou byla pro starosty MR Němčicko společnost FABIO PRODUKT spol. s r.o., která se specializuje na výrobu rostlinných olejů v Českém ráji. 

29.04.2016: Základní školy mikroregionu opět uklízely Český ráj

29.4.2016 Základní školy mikroregionu opět uklízely Český ráj Dne 14. dubna 2016 se již po šesté konala tradiční akce Úklid Českého ráje aneb poznejte Český ráj z hlemýždí perspektivy. Akci organizačně zajišťovala Obecně prospěšná společnost pro Český ráj a primárně byla určena žákům základních škol mikroregionu – Sobotka, Hrubá Skála a Kněžmost. 

Každé ze základních škol byla naplánována trasa úklidu, která vedla přes turisticky nejnavštěvovanější místa Českého ráje, ze kterých bylo potřeba uklidit odpadky. Na konci jednotlivých tras si žáci za dobře vykonanou práci opekli špekáčky. 

Celkem bylo na všech trasách nasbíráno osm pytlů odpadků, které bezplatně zlikvidovala společnost Severočeské komunální služby s.r.o. Díky tak nízkému počtu sebraných pytlů se nám opět potvrdilo, že čistota Českého ráje se každým rokem zlepšuje. 

02.03.2016: MIKROREGION ČESKÝ RÁJ opět jednal s Lesy ČR

Zástupci obcí Mikroregionu Český ráj opět jednali s Lesy ČR. Zástupci Lesy ČR představili obcím projekty, které byly v roce 2015 v Českém ráji zrealizovány. Konkrétně se jedná o kompletní rekonstrukci lesní cesty Valdštějnská, odstranění nebezpečných stromů mezi hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála, obnovení dřevěného mobiliáře na lesní cestě Hřebenovka, obnovení dřevěného posezení u Kopicova statku a další. Na rok 2016 plánují Lesy ČR obnovu Arboreta Bukovina, ošetření a obnovu stromořadí v PR Hruboskalsko, obnovu lesních cest Prokopská a Pelešanská a osazení mobiliáře v rámci zrekonstruovaných cest. 

22.02.2016: Proběhlo setkání koordinačního výboru pro oblast Doprava

Zástupci mikroregionů Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovsko a další starostové správního obvodu ORP Turnov se sešli na obecním úřadě v Paceřicích, aby jednali na téma Doprava v rámci pokračující spolupráce mezi obcemi správního obvodu ORP Turnov. Hlavními body programu byl společný projekt: manuál pro obce – pasporty místních komunikací a dopravního značení, dotační možnosti pro oblast Doprava a případné propojení aktivit jednotlivých obcí v této oblasti. 

07.12.2015: Lesy ČR zkvalitnili turistickou infrastrukturu v Českém ráji

Lesy ČR v letošním roce obnovily cesty, jejichž stav značně komplikoval návštěvníkům cestování po Českém ráji. Jednalo se zejména o cestu z Kozákova do Radostné pod Kozákovem a z Pelešan na hrad Valdštejn. Na trase vedoucí z kempu Sedmihorky na hrad Valdštejn byly prořezány a odstraněny některé nebezpečné stromy, obnoveny aleje a také osazena nová návštěvnická infrastruktura. V dalších letech plánují Lesy ČR rekonstrukce rybníků Krčák a Věžák.

23.11.2015: Práce s pasporty místních komunikací a dopravního značení bude pro obce snadnější

Pasport místních komunikací a dopravního značení. Tento dokument, který slouží pro evidenci místních komunikací a dopravního značení, je pro většinu obcí velká neznámá. Pasportem MK a DZ by měly disponovat všechny obce, a to vzhledem k jejich zákonné povinnosti evidovat místní komunikace a dopravní značení. Mnohé z obcí pasportem MK a DZ disponují, ale nevědí, jak s ním pracovat. Na druhé straně existuje stále spousta obcí, které pasport nemají. Pro obě skupiny obcí, bude v rámci projektu Efektivní meziobecní spolupráce vytvořen manuál pro práci s pasporty místních komunikací a dopravního značení, který bude sloužit obecním úřadům a přehledně bude popisovat práci s pasportem. V manuálu bude na příkladech znázorněn proces pořízení pasportu, postup vůči jeho zhotoviteli, zákonné náležitosti pasportu, činnosti následující po schválení pasportu, jejich doplňování atd. Tento manuál obcím značně zjednoduší a zkvalitní práci s pasporty MK a DZ.
Do projektu jsou zapojeny obce mikroregionů: Český ráj, Jizera, Podkozákovsko, Jilemnicko a další obce.

16.11.2015: Další sezóna provozu cyklobusů je za námi

V letošním roce proběhl již 16. ročník projektu ,,Letní turistické autobusy Český ráj 2016“ (dále jen ,,cyklobusy“). Na projektu se již tradičně finančně podílely Královéhradecký a Liberecký kraj a 30 měst a obcí regionu.
Uplynulý 16. ročník byl ve znamení četných uzavírek, které značně zkomplikovaly provoz jednotlivých linek. Zásadní omezení provozu způsobily uzavírky v Mnichově Hradišti, Rovensku pod Troskami a Olešnici.
Sezóna cyklobusů započala o víkendu dne 30. května 2015 červenou, žlutou a hnědou linkou. Hlavní provoz byl spuštěn během prvního prázdninového víkendu. Poslední cyklobus v letošním roce jel v Českém ráji dne 30. srpna. Během celé sezóny cyklobusů se nám podařilo přepravit celkem 13 024 cestujících a 786 kol. Počet přepravených osob se oproti minulému roku snížil, a to zejména díky velkému množství uzavírek a extrémnímu počasí, které v letních měsících panovalo.

21.09.2015: Elektronická aukce na výběr dodavatele na likvidaci odpadů

Obcím Mikroregionu Český ráj byla nabídnuta účast v projektu na výběr dodavatele na likvidaci odpadů formou elektronické aukce. Předmětem projektu je výběr dodavatele na likvidaci směsného a separovaného odpadu včetně částečného nákupu nádob na odpad za období 4 let + 2 roky opční právo. Zájem o účast v projektu projevila pouze obec Karlovice. Začátkem září proběhlo výběrové řízení na společnost, která zajistí veřejnou zakázku na dodavatele na likvidaci směsného a separovaného odpadu. Díky hodnocení nabídek formou elektronické aukce se přepokládá snížení ceny za svoz odpadů pro jednotlivé obce.

19.08.2015: Využijte cyklobusy v Českém ráji v letních měsících roku 2015

V letošním roce probíhá již 16. ročník projektu „Turistické autobusy v Českém ráji“, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na úhradě provozu cyklobusů a propagace se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj a projekt je dále finančně podporován Královéhradeckým a Libereckým krajem. 

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje ve výši 54 000,- Kč v letošním roce směřovala do propagace cyklobusů. Z poskytnutých finančních prostředků byla vydána tištěná propagace projektu – plakáty na autobusové zastávky, kapesní jízdní řády a Turistické noviny Český ráj 2015, které kromě informací z regionu a tipů na výlety obsahují prezentaci autobusových linek a jízdních řádů. 

Plakáty, kapesní jízdní řády a turistické noviny byli ještě před zahájením nové sezony cyklobusů zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a na spolupracující obce. 

Provoz letošního ročníku cyklobusů komplikují objížďky z důvodu opravy povrchu komunikací a mostů. 

Na hnědé lince (č. 260626 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Kněžmost – Sobotka) zkomplikovalo přepravu osob uzavření a oprava mostu. Jedná se o most mezi obcemi Hoškovice a Dneboh, kdy autobusy na této lince nemohou zajíždět do zastávek Hoškovice, Dneboh a Zásadka. Další uzavírka komunikace je mezi obcemi Olešnice a Vyskeř, kterou sice cyklobusy projíždějí, ale nabírají zde časovou ztrátu, která se bohužel projevuje na příjezdu do dalších zastávek. 

Objížďky nejenže stěžují cykloturistům cestování po Českém ráji, ale také zvyšují prokazatelnou finanční ztrátu z provozu cyklobusů. Odměnou na příští turistickou sezónu však bude lepší stav povrchu krajských komunikací. 

I přes komplikace způsobené objížďkami jsou cyklobusy využívány jak pěšími turisty, tak cyklisty a jsou již tradiční součástí letní turistické sezony v Českém ráji.

13.08.2015: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2015 znovu podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 30 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku. 

V rámci profesionálního poradenství svazku je jednotlivým obcím poskytována jak jednorázová metodická pomoc, tak i dlouhodobá podpora např. při podávání žádostí o dotace, jejich administraci a organizaci výběrových řízení. Poradce v letošním roce dále připravil pro všechny členské obce mikroregionu školení o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Z poskytnutých finančních prostředků budou v letošním roce hrazeny finanční náklady na poradenskou činnost pro členské obce mikroregionu, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Konkrétně se jedná o obce Libošovice, Mladějov, Sobotka a Osek.

Obci Libošovice byla v letošním roce poskytnuta poradenská pomoc při přípravě a organizaci výběrového řízení na nákup traktoru a dále při přípravě a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlašovaném Ministerstvem pro místní rozvoj na obnovu drobných sakrálních památek v obci. Obci Libošovice byla podaná žádost schválena a poradce se bude podílet na administraci dotace.

V obci Mladějov poradce dokončoval administraci dotace ze Státního fondu životního prostředí, ze které obec Mladějov částečně financovala nosič kontejnerů s kontejnerem pro zapojení za traktor. V lednu roku 2015 byla v rámci poradenské činnosti zpracována pro obec Mladějov žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a opravu chodníku v obci, a to v rámci naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádost o poskytnutí příspěvku byla Státním fondem dopravní infrastruktury schválena a poradce provádí administraci celé dotace včetně výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Město Sobotka v minulém roce také získalo finanční příspěvek na opravu chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury a poradce svazku poskytnul městu podporu při přípravě a organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. 

Žádost o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla v rámci poradenské činnosti kompletně zpracována a podána v obci Osek. Obec Osek žádala o dotaci na opravu a výstavbu chodníku opět v rámci naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádost o finanční příspěvek byla obci Osek také schválena. Poradce se opět podílí na celkové administraci tohoto projektu včetně realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. 

Pro starosty a místostarosty všech členských obcí mikroregionu bylo dne 15.5.2015 připraveno školení o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Všem zástupcům obcí, které se školení nezúčastnila, byla zaslána metodika k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Zpráva ze dne 13.8.2015

15.06.2015: Požádáme o dotaci na protidrogovou prevenci

Na město Turnov bude i v roce 2015 podána žádost poskytnutí finančního příspěvku na protidrogovou prevenci v členských obcích na území Libereckého kraje, tzn. Karlovice, Kacanovy, Ktová, Hrubá Skála, Troskovice, Vyskeř a Olešnice.

19.05.2015: Starostové členských obcí se proškolili ve veřejných zakázkách

Starostové členských obcí mikroregionu absolvovali školení na téma ,,Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. Starostům byly představeny základní zásady zadávání zakázek malého rozsahu, od přesného definování zakázky a stanovení předpokládané ceny, až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

07.04.2015: Čekají nás změny v žádání o dotace

S novým zákonem o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků přichází také řada změn, které se týkají jak poskytování dotací, tak žádání o ně. Až na výjimku v podobě § 10 zákona, nabyl celý zákon účinnosti dne 20. února 2015. Tato novela nově určuje typy dotací, a to na programové, individuální a stanovené zvl. právním předpisem. Zákon dále přesně stanovuje náležitosti, které musí obsahovat každá žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku. Krom změn týkajících se žádostí o dotace je v novele rovněž zakotveno ustanovení týkající se rozpočtových opatření. Nově musí zastupitelstvo obce nejprve schválit rozpočtové opatření před provedením nezajištěného výdaje, již je nelze schvalovat zpětně. 
Celé znění zákona je volně přístupné zde.

02.03.2015: Jednáme s Lesy ČR o opravách lesních cest

Zástupci členských obcí mikroregionu jednali se zástupci státního podniku Lesy ČR. Jednáno bylo prioritně o opravách lesních cest, které jsou v havarijním stavu od projíždějící těžké techniky. Lesy ČR přislíbily opravy těchto cest ještě v letošním roce.

02.02.2015: I v letošním roce budeme podávat žádosti o dotace

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ bude i v letošním roce podávat žádosti o dotaci z grantů Královéhradeckého kraje na profesionalizaci mikroregionů a propagaci cyklobusů. Předmětem projektu na propagaci cyklobusů je vydání neprodejných jízdních řádů a tisk neprodejného materiálu turistických zajímavostí. Předmětem projektu na profesionalizaci mikroregionů je úhrada finančních nákladů na poradce pro obce mikroregionu na území Královéhradeckého kraje, tzn. Osek, Mladějov, Libošovice a Sobotka.

26.01.2015: MIKROREGION ČESKÝ RÁJ jednal se zástupci Severočeských komunálních služeb

Starostové členských obcí MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ se zúčastnili jednání se zástupci společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. Ředitel společnosti pan Zdeněk Faistaver a obchodní zástupce společnosti pan Roman Šturma, informovali členské obce o nové povinnosti zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů. Obce nově musí od dubna do října daného roku zajistit oddělený sběr bioodpadů. P. Faistaver a p. Šturma prezentovali nabídku společnosti na likvidaci bioodpadů a pytlového sběru drobných kovů a předali zástupcům členských obcí propagační materiály.

09.07.2014: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2014 podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

09.07.2014: Cyklobusy v letošním roce opět přepravují cykloturisty po celém České ráji

Projekt: Propagace cyklobusů v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.
Podpora v max. výši 56 000,- Kč (číslo smlouvy 14RRD06-0003) směřuje do propagace cyklobusů. Byly vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády jsou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech. Dále je vyrobena propagační roleta s tematikou cyklobusů a byly vydány Turistické noviny Český ráj 2014, jejichž součásti je prezentace autobusových linek a jízdních řádů v rámci sezónního turistického servisu pro turistický region Český ráj. Více informací o cyklobusech zde

15.07.2013: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2013 podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

31.05.2013: Cyklobusy v letošním roce opět přepravují cykloturisty po celém České ráji

Projekt: Propagace cyklobusů v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.
Podpora v max. výši 55 000,- Kč (číslo smlouvy 13RRD06-0001) v letošním roce směřuje pouze do propagace cyklobusů. Byly vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády jsou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech. Dále jsou vyrobeny dva reklamní outdorové bannery s tématikou cyklobusů a internetový banner cyklobusů. Více informací o cyklobusech zde.

15.07.2012: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2012 podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

12.04.2012: Při svých cestách po Českém ráji využijte cyklobusy

Projekt: Cyklobusy v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.

Podpora v max. výši 37 602,- Kč (číslo smlouvy 12RRD06-0003) v letošním roce směřuje pouze do propagace cyklobusů. Budou vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády budou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech.

Více informací o cyklobusech zde.

01.11.2011: Podpora z Královehradeckého kraje

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ v roce 2011 získal podporu z Královéhradeckého kraje na projekt:

Cyklobusy v Českém ráji (číslo smlouvy 11RRD06-0003) ve výši 363 898,- Kč. 
V letošním roce cyklobusy přepravily v Českém ráji 13 079 osob a 611 kol. Závěrečná zpráva za rok 2011 je uveřejněna v sekci Turistické autobusy. 

Dále svazek obcí čerpá podporu na projekt:
Náklady na poradce ( číslo smlouvy 11RRD02-0011) ve výši 15 000,- Kč.