dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

Již v minulém roce získal MIKROREGION ČESKÝ RÁJ dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na opravy místních komunikací. Celkově jsme byli podpořeni dotací ve výši 1 milion korun a opravili místní komunikace v obcích Troskovice, Karlovice, Olešnice, Hrubá Skála, Vyskeř a Kacanovy. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na více než 2,5 milionu korun. Za poskytnutí dotace děkujeme.

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ opět získal v roce 2019 finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“
ve výši 52 000,- Kč.

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku.

V letošním roce proběhne již 20. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů bude zahájen první červnový víkend.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 66 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády, kapesní jízdní řády, byla vytvořena interaktivní PPC reklama a prodloužena doba trvání polepu dálkového autobusu s reklamou na cyklobusy.

Plakáty a kapesní jízdní řády jsou již zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím.

V sobotu 27. dubna 2019 se na Vyskři uskuteční další ročník Traktoriády Vyskeř. Traktoriáda je již tradiční akcí, která vznikla před několika lety, kdy se pár nadšenců rozhodlo osedlat své traktory, zazávodit a pobavit se.

Soutěží se v celkem pěti kategoriích (dvě kategorie malotraktorů, dvě kategorie továrních traktorů a kategorie ,,Ženy“).

Startuje se od 8 hodin ráno v jízdě zručnosti a od 11 hodin je naplánován hlavní závod – dvě jízdy souměrnosti.

V pátek 12.dubna 2019 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Sobotce konalo školení zástupců členských obcí Mikroregionu Český ráj. Zúčastnilo se ho celkem sedm obcí mikroregionu.

Všichni přítomní byli blíže seznámeni s postupy v rámci veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace veřejných zakázek a s uveřejňováním dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

V úterý 19. února 2019 proběhlo na obecním úřadě v Karlovicích setkání zástupců společnosti KORID LK s.r.o. (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji), Královéhradeckého kraje a partnerů cyklobusů z řad obcí. Předmětem jednání byla optimalizace tras cyklobusů v roce 2019. Předložené návrhy nových tras cyklobusů nyní budou připomínkovat partnerské obce projektu.