dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

V sobotu 27. dubna 2019 se na Vyskři uskuteční další ročník Traktoriády Vyskeř. Traktoriáda je již tradiční akcí, která vznikla před několika lety, kdy se pár nadšenců rozhodlo osedlat své traktory, zazávodit a pobavit se.

Soutěží se v celkem pěti kategoriích (dvě kategorie malotraktorů, dvě kategorie továrních traktorů a kategorie ,,Ženy“).

Startuje se od 8 hodin ráno v jízdě zručnosti a od 11 hodin je naplánován hlavní závod – dvě jízdy souměrnosti.

V pátek 12.dubna 2019 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Sobotce konalo školení zástupců členských obcí Mikroregionu Český ráj. Zúčastnilo se ho celkem sedm obcí mikroregionu.

Všichni přítomní byli blíže seznámeni s postupy v rámci veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace veřejných zakázek a s uveřejňováním dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

V úterý 19. února 2019 proběhlo na obecním úřadě v Karlovicích setkání zástupců společnosti KORID LK s.r.o. (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji), Královéhradeckého kraje a partnerů cyklobusů z řad obcí. Předmětem jednání byla optimalizace tras cyklobusů v roce 2019. Předložené návrhy nových tras cyklobusů nyní budou připomínkovat partnerské obce projektu.

V sobotu 9. února 2019 byla v obci Karlovice otevřena nová mateřská škola. Stavba byla dokončena na konci roku 2018 a náklady na její výstavbu se vyšplhaly téměř na 15 mil. korun, které obec Karlovice hradila plně ze svého rozpočtu. V letošním roce dále dojde ke konečné úpravě přilehlé zahrady.

Město Sobotka, Městské kulturní středisko a Městské informační středisko připravilo pro své občany a všechny návštěvníky bohatý program na advent.

Adventní čas zahájil koncert Swing Society, který se konal na zámku Humprecht. 

Nedílnou součástí adventu je samozřejmě Mikulášská nadílka, která se uskuteční v sobotecké Sokolovně ve středu 5.12.2018 od 17,30 hod. Pro děti budou připraveny čertovské soutěže a vystoupení dětí ze Sokola. 

Přesně o týden později proběhne na náměstí v Sobotce Vánoční jarmark, na kterém můžete načerpat tu pravou vánoční atmosféru. Budou se zpívat koledy a proběhne i prodej výrobků žáků sobotecké základní školy.

Již tradičně se můžete těšit na živé jesličky, které budou k vidění na soboteckém náměstí 16. prosince od 10,00 hodin. Živé jesličky jsou připravovány s Vlastenecko dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí.

Celý adventní program bude zakončen koncertem v kostele Máří Magdalény v Sobotce, a to 6.ledna, kdy vystoupí Musica Fortuna.

Celý podrobný program adventu v Sobotce je zveřejněn na webových stránkách města www.sobotka.cz.

Především během turistické sezóny je otázka parkování na území Českého ráje nejkritičtější. Do Českého ráje míří každým rokem více a více turistů a zejména v letních měsících je situace neúnosná. Mikroregion Český ráj se z tohoto důvodu rozhodl řešit otázku parkování s Policií ČR, Správou CHKO, Lesy ČR a Sdružením Český ráj. 

Jednání proběhlo 9.11.2018 na obecním úřadě v Karlovicích, na kterém se sešli zástupci všech zmíněných organizací. Členské obce Kacanovy, Vyskeř, Hrubá Skála, Karlovice, Troskovice a Branžež zvažují vybudování parkovišť na území svých obcí. Díky novým parkovacím stáním by již nemělo docházet k nedovolenému parkování na území CHKO. Další jednání proběhne v létě 2019.

V posledním říjnovém týdnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav místních komunikací v členských obcích mikroregionu, které budou zrealizovány díky poskytnuté dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Projektu se účastní obce Hrubá Skála, Vyskeř, Troskovice, Kacanovy, Karlovice a Olešnice.

Veřejná zakázka byla rozdělena na části dle plnění v jednotlivých obcích. Ekonomicky nejvýhodnější nabídky předložily společnosti M-SILNICE a.s., IZOTRADE s.r.o., Ing. Gorazd Šváb s.r.o. a Silnice LK a.s. S jednotlivými dodavateli budou uzavřeny smlouvy o dílo a již v prvních jarních měsících budou zahájeny opravy např. v Troskovicích, na Hrubé Skále, Olešnici a Vyskři. 

Nejdéle do 31.8.2019 budou opravy dokončeny ve všech obcích.

V letošním roce byly dvě trasy Cyklobusů prodlouženy až do 30.9.2018. 

Konkrétně se jedná o červenou linku, která začíná v Turnově odkud pokračuje přes Kacanovy Hrubou Skálu, Vyskeř, Jinolice, Holín a končí v Jičíně a žlutou linku, která vede z Jičína přes Jinolice, Holín, Mladějov, Sobotku, Vyskeř, Všeň, Karlovice a končí v Turnově. Červená linka bude v provozu po celé září o sobotách, nedělích a svátcích a žlutá linka pouze o zářijových sobotách.

Ano, již po třicáté se v srdci Českého ráje ve městě pod Humprechtem uskuteční Sobotecký jarmark a festival řemesel. Jubilejní třicátý ročník se bude konat o víkendu 24. a 25. srpna 2018. Pro návštěvníky je jako vždy připraven bohatý program na dvou pódiích na náměstí a v parku za městským úřadem. Mimo jiných na jarmarku vystoupí např. Kašpárek v rohlíku, Markéta Konvičková, Ivan Hlas trio, Děda Mládek Illegal band, Cirkus Brothers, Seven, Kroky Michala Davida a další. Podrobné informace o jarmarku, ale např. i fotky z minulých ročníku naleznete na webových stránkách www.sobotecky-jarmark.cz.