dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ je zakladatelem Obecně prospěšně společnosti pro Český ráj a má tak právo odvolávat i jmenovat členy Správní rady, tj. svého nejvyššího orgánu. Funkční období členů Správní rady je tříleté.

K 2.10.2022 uplyne funkční ve Správní radě období paní Vlastě Špačkové, která byla zároveň dlouhodobou předsedkyní Mikroregionu Český ráj. Nově od 3.10.2022 byl na její místo jmenován pan Jan Kozák, starosta obce Vyskeř.

Nové složení Správní rady OPS pro Český ráj: Mgr. Jan Janatka, Jan Kozák, Martin Drbohlav.

Ve čtvrtek 15.9.2022 se v Hradci Králové na Pivovarském náměstí uskuteční Svátek seniorů. Svátek bude zahájen ve 12,00 hod. úvodním slovem, po kterém bude následovat např. vystoupení skupiny Jazz Art Band, Folklórního souboru kvítek nebo taneční skupiny Artrosa Hořice.

V rámci doprovodného programu zde bude přítomna Policie ČR se svými preventivními programy, bude probíhat registrace do klubu Senior pas, ukázka paličkování nebo Centrum uměleckých aktivit promítne krátké filmy a další.

Více informací zde: Pozvánka na svátek seniorů

 

V roce 2022 získal MIKROREGION ČESKÝ RÁJ finanční podporu od Královéhradeckého kraje na projekt ,,Náklady na poradce“ ve výši  60 000,- Kč (č. sml. 22RRD02-0001).

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku.

V letošním roce jsme z Programu obnovy venkova požádali o dotaci na projekt ,,Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“ a Liberecký kraj nám dotaci ve výši 400 tis. Kč schválil.

V rámci projektu nakoupíme např. party stany, pivní sety, komunální techniku a provedeme optimalizaci jednotného informačního systému (mapových a textových panelů) na území Mikroregionu Český ráj.

Během měsíce června jsme z důvodu vysoké poptávky ze strany obcí již zakoupili party stany a pivní sety. V následujících měsících proběhnou další výběrová řízení na nákup komunální techniky a optimalizaci informačního systému.

Za udělenou dotaci děkujeme.

Během dubna letošního roku proběhlo předání poslední komunální techniky, kterou jsme zakoupili v rámci projektu ,,Pořízení společné komunální techniky pro MIKROREGION ČESKÝ RÁJ” s přispěním Libereckého kraje. Technika je tedy připravena na svůj první provoz a obce si ji budou vypůjčovat na základě svých aktuálních potřeb. Foto části zakoupené techniky v galerii.

Dne 3.3.2022 se zástupci Mikroregionu Český ráj zúčastnili česko-polského workshopu na téma: Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa, které se konalo  u polských partnerů obci Dobków v Sudetském vzdělávacím středisku postaveném za účasti Fondů EHP a Norska.

Geopark Krajina vyhaslých vulkánů  usiluje o zápis do seznamu geoparků UNESCO.

.

I v roce 2022 vyhlásil Liberecký kraj dotační Program obnovy venkova, který je primárně určen pro venkovské obce a mikroregiony na území Libereckého kraje.

Z programu je možné žádat o finanční podporu např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby, veřejných prostranství, výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení nebo na integrované projekty venkovských mikroregionů.

Na základě usnesení zástupců členských obcí mikroregionu bylo i v letošním roce požádáno o dotaci na společný projekt, jehož obsahem je zkvalitnění informačního systému na území mikroregionu, nákup  komunální techniky a zařízení pro kulturní a společenské akce.

V rámci zkvalitnění informačního systému dojde k výměně a údržbě mapových panelů a jejich stojanů na území mikroregionu. Systém bude realizován dle jednotného grafického manuálu za účelem dosažení jednotného vizuálního vzhledu na celém území.

Z komunální techniky bude zakoupen např. sekací traktor, rotační benzínová sekačka nebo kalové čerpadlo a pro podporu kulturního života v obcích mikroregion zakoupí partystan, pivní sety a výčepní zařízení.

Odhadované náklady na projekt činí 800 tis. Kč a kraj jsme požádali o dotaci ve výši 50%.

Velice si vážíme možnosti požádat o dotaci právě ve výše uvedených oblastech rozvoje venkova. Díky Programu obnovy venkova máme možnost zrealizovat společné projekty a snížit tak finanční zátěž mikroregionu na jejich realizaci.

K 31.12.2021 odstoupila z funkce předsedkyně Mikroregionu Český ráj paní Vlasta Špačková, místostarostka členské obce Karlovice. Předsedkyní svazku byla 19 let.  Za celou dobu předsednictví usilovala o vzájemnou spolupráci všech členských obcí a zároveň byla iniciátorkou mnoha společných projektů. Za její časové nasazení a  vstřícnost ji patří veliké díky od všech členských obcí, a proto s jejím souhlasem byla členskými obcemi jmenována čestnou předsedkyní Mikroregionu Český ráj.

 

Předsedkyně svazku

Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v České republice členem Globální sítě geoparků UNESCO.

Ve dnech 25.10. – 27.10.2021 se konala revalidační mise (znovuuznání platnosti) Geoparku UNESCO Český ráj. Odkaz na videoreportáž, která zachycuje průběh realizace zde: https://www.youtube.com/watch?v=AulP7kkEfOM