dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

Na listopadovém veřejném zasedání byla hlavním tématem nadcházející sezóna Cyklobusů v Českém ráji. Několik let po sobě řešíme finanční ztrátovost celého projektu Cyklobusů. Chybějící finanční prostředky mikroregion každý rok dofinancovával z ušetřených zdrojů z minulých let. Tyto prostředky ale již klesly na nulovou hodnotu a současná podoba projektu cyklobusů tak pro nás není z finančního hlediska udržitelná.

Po důkladné finanční analýze rozhodlo Shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj o zrušení provozu hnědé linky č. 260626 z Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště přes Kněžmost do Sobotky.

Vezměte prosím na vědomí, že v roce 2021 nebude na hnědé lince provoz cyklobusů zajištěn.

Děkujeme za pochopení.

V srpnu roku 2020 již médii proběhla zpráva o plánovaných organizačních změnách Lesů ČR. Hlavním důvodem zamýšlených změn má být zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů ČR. Tato reorganizace by měla začít platit od 1. ledna 2021.

Území Českého ráje a dalších obcí by díky výše uvedeným změnám bylo rozděleno do působnosti dvou oblastních ředitelství – Choceň a Teplice.

Mikroregion Český ráj společně s dalšími partnery (Mikroregion Tábor, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Podkozákovsko a Správa CHKO ČR) vyjádřil veřejný nesouhlas s organizačními změnami, které Lesy ČR připravují.

Ze strany obcí jde zejména o obavy spojené s přerušením stávající vzájemné informovanosti o lesních těžbách, ztížení vzájemné komunikace při řešení kůrovcové kalamity a také z důvodu značné vzdálenosti do místa působnosti dvou nových oblastních ředitelství.

Dalším závažným důvodem pro vydání tohoto prohlášení byl i ten, že takto závažné změny v organizaci, činí Lesy ČR bez širší odborné diskuze.

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ získal v roce 2020 v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje finanční podporu na projekt ,,Poradenská činnost v Mikroregionu Český ráj“. Dotace, která činí 128 tis. Kč na jeden rok, bude použita na zajištění odborného poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice pro členské obce mikroregionu na území Libereckého kraje.

Za přidělení dotace děkujeme.

 

V pátek 21.8.2020 se v Sobotce na náměstí Míru uskuteční Páteční večírek v ráji. Hudební program zahájí v 18,00 hod. skupina NO TALENT, od 20,00 pokračuje program vystoupením slavné kapely Vypsané fixa, kterou ve 22,00 hod. vystřídá poslední vystupující večera – Benjamin´s Clan.

Vstupenky na večírek jsou dostupné ke koupi v informačním středisku v Sobotce za 250,- Kč/osoba. Děti do 150 cm vstupné nehradí.

 

V letošním roce je realizován již 21. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů byl zahájen první červnový víkend.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 52 000,- Kč. V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády (500 ks), kapesní jízdní řády (13 000 ks) a byly vytvořeny dva outdoorové bannery.

Plakáty a kapesní jízdní řády byly zdarma distribuovány především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím.

 

V sobotu 30.5.2020 zahájíme již 21. ročník Cyklobusů v Českém ráji. V letošním roce bude v provozu celkem sedm linek.

Od soboty 30.5.2020 budou v provozu celkem čtyři linky, konkrétně žlutá (Jičín – hrad Kost), červená (Turnov – Jičín), fialová (Turnov – Jablonec nad Nisou) a růžová (Turnov – Železný Brod.

V sobotu 6.6.2020 se přidá hnědá linka (Mladá Boleslav – Sobotka) – v červnu pouze o víkendech.

Zbývající linky Cyklobusů zahájíme 1.7.2020.

 

Více informací k Cyklobusům včetně vydané propagace na http://www.craj.cz/cyklobusy/

I v letošním roce se již tradičně konal seminář o zadávání veřejných zakázek pro starosty členských obcí našeho mikroregionu. Tentokrát se uskutečnil na Obecním úřadě v Karlovicích ve čtvrtek 7. května 2020.

Starostové členských obcí byli proškoleni v několika tématech, které přímo souvisí se zadáváním veřejných zakázek. Jednalo se zejména o předběžné tržní konzultace, zákon o střetu zájmů, správu profilu zadavatele a uveřejňování dokladů v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.