dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

I v roce 2022 vyhlásil Liberecký kraj dotační Program obnovy venkova, který je primárně určen pro venkovské obce a mikroregiony na území Libereckého kraje.

Z programu je možné žádat o finanční podporu např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby, veřejných prostranství, výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení nebo na integrované projekty venkovských mikroregionů.

Na základě usnesení zástupců členských obcí mikroregionu bylo i v letošním roce požádáno o dotaci na společný projekt, jehož obsahem je zkvalitnění informačního systému na území mikroregionu, nákup  komunální techniky a zařízení pro kulturní a společenské akce.

V rámci zkvalitnění informačního systému dojde k výměně a údržbě mapových panelů a jejich stojanů na území mikroregionu. Systém bude realizován dle jednotného grafického manuálu za účelem dosažení jednotného vizuálního vzhledu na celém území.

Z komunální techniky bude zakoupen např. sekací traktor, rotační benzínová sekačka nebo kalové čerpadlo a pro podporu kulturního života v obcích mikroregion zakoupí partystan, pivní sety a výčepní zařízení.

Odhadované náklady na projekt činí 800 tis. Kč a kraj jsme požádali o dotaci ve výši 50%.

Velice si vážíme možnosti požádat o dotaci právě ve výše uvedených oblastech rozvoje venkova. Díky Programu obnovy venkova máme možnost zrealizovat společné projekty a snížit tak finanční zátěž mikroregionu na jejich realizaci.

K 31.12.2021 odstoupila z funkce předsedkyně Mikroregionu Český ráj paní Vlasta Špačková, místostarostka členské obce Karlovice. Předsedkyní svazku byla 19 let.  Za celou dobu předsednictví usilovala o vzájemnou spolupráci všech členských obcí a zároveň byla iniciátorkou mnoha společných projektů. Za její časové nasazení a  vstřícnost ji patří veliké díky od všech členských obcí, a proto s jejím souhlasem byla členskými obcemi jmenována čestnou předsedkyní Mikroregionu Český ráj.

 

Předsedkyně svazku

Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v České republice členem Globální sítě geoparků UNESCO.

Ve dnech 25.10. – 27.10.2021 se konala revalidační mise (znovuuznání platnosti) Geoparku UNESCO Český ráj. Odkaz na videoreportáž, která zachycuje průběh realizace zde: https://www.youtube.com/watch?v=AulP7kkEfOM 

Již od léta je všem návštěvníkům Horolezecké stěny v Sobotce ke shlédnutí stálá výstava ,,Historie trampských osad v Českém ráji“. Autoři výstavy jsou Pavla a Eduard Líhařovi.

V roce 2021 jsme v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje opět získali finanční podporu na integrovaný projekt ,,Pořízení společné komunální techniky pro MIKROREGION ČESKÝ RÁJ“. Dotace činí více než 672 tis. Kč a bude použita na nákup 9 ks komunální techniky, konkrétně nakoupíme křovinořez, tři zahradní traktory, dvě elektrocentrály, travní mulčer, šípovou radlici na sníh a traktorový sypač. Komunální techniku bude mikroregion zapůjčovat jednotlivým obcím dle jejich potřeb.

Za přidělení dotace děkujeme.

Videospot byl představen ve středu 8.9.2021 v Kině Sféra v Turnově. Reportáž představuje náš geopark jako krajinu s výjimečnou koncentrací geologických a geomorfologických fenoménů i paleontologických a mineralogických lokalit, které umožňují nahlédnout do geologické historie země. Mezi lokality, které je možné ve videoklipu zhlédnout patří například Riegrova stezka, hrad Trosky, zámek Humprecht, Hruboskalské skalní město či Klokočské skály.

Videospot bude v prosinci 2021 reprezentovat Geopark UNESCO Český ráj na 1. mezinárodním filmovém festivalu Globálních geoparků UNESCO v Koreji. Již nyní je možné ho shlédnout na Youtube na níže uvedeném odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=Da2Qb51lQWE&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1geologick%C3%A1slu%C5%BEba

Setkání před kinem Sférapaní Blanka Nedvědické představuje nový videspot v kině Sféra

V letošním roce je realizován již 22. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů byl zahájen poslední květnovou sobotu červenou linkou, která vede z Turnova přes Hrubou Skálu, Libuň, Holín až do Jičína.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 53 000,- Kč (č. sml. 21CRG07-0001). V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády (500 ks), kapesní jízdní řády (11 000 ks) a bylo vytvořeno tzv. image video, které má za cíl zvýšit povědomí o cyklobusech v Českém ráji.

Plakáty a kapesní jízdní řády byly zdarma distribuovány především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím. Image video je umístěno na webových stránkách mikroregionu a bylo zdarma poskytnuto dopravcům a informačním střediskům v regionu.

Ve středu 16. června 2021 se na Obecním úřadě v Karlovicích uskutečnilo jednání členských obcí mikroregionu se zástupci Lesů ČR, konkrétně s panem Ing. Pavlem Rusem, ředitelem OŘ severní Čechy a panem Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy (oblast Českého ráje nově spadá pod dvě oblastní ředitelství).

Předmětem jednání bylo zejména seznámení členských obcí s plánovanými rozsahy těžby na území Českého ráje v roce 2021. Jednotlivý zástupci členských obcí dále vznesli požadavky na odstranění lokálních vad na cestní síti a doplnění drobného mobiliáře.

Mikroregion Český ráj organizuje jednání se Lesy ČR pravidelně a další jednání na výše uvedenou problematiku se v budoucnu znovu uskuteční.

V úterý 11. května se od 14,00 hod. uskutečnilo v Sobotce na Městském úřadě školení obcí v oblasti veřejných zakázek.

Školení bylo vedeno poradkyní mikroregionu a zaměřilo se zejména na odpovědné zadávání, povinné zveřejňování listin nebo na přílohu č. 8 k vyhlášce č. 168/2018 Sb.

Odpovědné zadávání je od nového roku nově zakotveno v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a musí tak být dodržováno nejen u zakázek v režimu zákona, ale i ve veřejných zakázkách malého rozsahu. Obce jako zadavatelé, tak musí všechny produkty, služby nebo stavební práce nakupovat takovým způsobem, při kterém bude za peníze získán maximální prospěch pro společnost a ekonomiku s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.