dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

V letošním roce jsme z Programu obnovy venkova požádali o dotaci na projekt ,,Nákup společného vybavení svazku“ a Liberecký kraj nám dotaci ve výši 400 tis. Kč schválil. Dotace bude použita na nákup 28ks komunální techniky a příslušenství. Zakoupen bude např.  kontejner na avii, radlice na sníh, sekací traktor, motorové pily, křovinořezy a nádoby na inertní materiál pro zajištění sjízdnosti místních komunikací.

V následujících měsících proběhnou výběrová řízení na nákup komunální techniky a příslušenství.

Za udělenou dotaci děkujeme.

Projekt Cyklobusy v Českém ráji 2023, který trvá již 24 let a jehož základními aktivitami je částečná finanční podpora vykázané ztráty z provozu cyklobusů a vydání potřebné doprovodné propagace distribuované do obcí a do provozovaných zařízení cestovního ruchu v území, se uskutečňuje za finanční podpory Města Jičín, IČO: 00271632. Bez finanční podpory města Jičín a další partnerů není tento projekt finančně udržitelný. 

V roce 2023 získal MIKROREGION ČESKÝ RÁJ finanční podporu od Královéhradeckého  kraje na projekt “Náklady poradce” ve výši 48 000,- Kč (č.sml. 23RRD02-0005). 

Pozvánka na další ročník Traktoriády Vyskeř

V sobotu 22. dubna 2023 se ve členské obci Vyskeř uskuteční další ročník Traktoriády Vyskeř.

Traktoriáda je již tradiční akcí, která vznikla před několika lety, kdy se pár nadšenců rozhodlo osedlat své traktory, zazávodit a pobavit se. Akce je vyhledávána veřejností ze širokého okolí.

Soutěží se v celkem pěti kategoriích (dvě kategorie malotraktorů, dvě kategorie továrních traktorů a kategorie ,,Ženy“).

 

 

 

 

 

       

 

Dne  8.11.2022 se uskutečnilo společné jednání členských obcí se zástupci Lesů ČR z oblastního ředitelství východní Čechy a oblastního ředitelství severní Čechy. Jednání se dále účastnil vedoucí SCHKO Český ráj.

Předmětem jednání byla především tato témata – obnova turistické infrastruktury na území členských obcí, odstranění lokálních závad na lesní cestní síti, která je zároveň turisticky využívána, navrhovaná těžba porostů na pozemcích Lesů ČR v roce 2023.

Starostové členských obcí budou iniciovat opakovaně jednání  z důvodu vzájemné informovanosti.

Od Libereckého kraje jsme na jaře letošního roku získali dotaci na projekt ,,Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“.

Během letošního léta jsme realizovali výběrová řízení na všechny tři aktivity projektu, tj. nákup zařízení pro kulturní akce, nákup komunální techniky a optimalizace informačního systému.

Dodavatele zařízení pro kulturní akce jsme vybrali na základě průzkumu trhu již během června, aby si obce během letní sezony mohly zařízení již zapůjčovat. Jednalo se o party stan 4 x 10 m, 2 ks nůžkových party stanů 3 x 4,5 m, 10 ks pivních setů a výčepní zařízení s kompresorem.

Na nákup komunální techniky bylo vyhlášeno výběrové řízení, které bylo rozděleno na části dle jednotlivé techniky. Zakoupen byl sekací traktor, benzínová sekačka, kalové čerpadlo a dva kusy elektrocentrál. I komunální technika je obcím dle jejich potřeb zapůjčována na základě smlouvy o výpůjčce.

Poslední aktivitou, na kterou aktivitu bylo realizována veřejná zakázka byla optimalizace informačního systému, která zahrnuje výměnu informačních a mapových panelů nebo celých stojanů např. v Karlovicích, na Hrubé Skále nebo na Vyskři. Výměna panelů a stojanů bude probíhat v první polovině roku 2023 a jejich dodavatelem je Sdružení Český ráj. Díky realizaci projektu dojde ke sjednocení vizuální stránky těchto panelů na území Českého ráje.