dobrovolný svazek obcí

Zprávy z Mikroregionu

Během dubna letošního roku proběhlo předání poslední komunální techniky, kterou jsme zakoupili v rámci projektu ,,Pořízení společné komunální techniky pro MIKROREGION ČESKÝ RÁJ” s přispěním Libereckého kraje. Technika je tedy připravena na svůj první provoz a obce si ji budou vypůjčovat na základě svých aktuálních potřeb. Foto části zakoupené techniky v galerii.

Dne 3.3.2022 se zástupci Mikroregionu Český ráj zúčastnili česko-polského workshopu na téma: Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa, které se konalo  u polských partnerů obci Dobków v Sudetském vzdělávacím středisku postaveném za účasti Fondů EHP a Norska.

Geopark Krajina vyhaslých vulkánů  usiluje o zápis do seznamu geoparků UNESCO.

.

I v roce 2022 vyhlásil Liberecký kraj dotační Program obnovy venkova, který je primárně určen pro venkovské obce a mikroregiony na území Libereckého kraje.

Z programu je možné žádat o finanční podporu např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby, veřejných prostranství, výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení nebo na integrované projekty venkovských mikroregionů.

Na základě usnesení zástupců členských obcí mikroregionu bylo i v letošním roce požádáno o dotaci na společný projekt, jehož obsahem je zkvalitnění informačního systému na území mikroregionu, nákup  komunální techniky a zařízení pro kulturní a společenské akce.

V rámci zkvalitnění informačního systému dojde k výměně a údržbě mapových panelů a jejich stojanů na území mikroregionu. Systém bude realizován dle jednotného grafického manuálu za účelem dosažení jednotného vizuálního vzhledu na celém území.

Z komunální techniky bude zakoupen např. sekací traktor, rotační benzínová sekačka nebo kalové čerpadlo a pro podporu kulturního života v obcích mikroregion zakoupí partystan, pivní sety a výčepní zařízení.

Odhadované náklady na projekt činí 800 tis. Kč a kraj jsme požádali o dotaci ve výši 50%.

Velice si vážíme možnosti požádat o dotaci právě ve výše uvedených oblastech rozvoje venkova. Díky Programu obnovy venkova máme možnost zrealizovat společné projekty a snížit tak finanční zátěž mikroregionu na jejich realizaci.

K 31.12.2021 odstoupila z funkce předsedkyně Mikroregionu Český ráj paní Vlasta Špačková, místostarostka členské obce Karlovice. Předsedkyní svazku byla 19 let.  Za celou dobu předsednictví usilovala o vzájemnou spolupráci všech členských obcí a zároveň byla iniciátorkou mnoha společných projektů. Za její časové nasazení a  vstřícnost ji patří veliké díky od všech členských obcí, a proto s jejím souhlasem byla členskými obcemi jmenována čestnou předsedkyní Mikroregionu Český ráj.

 

Předsedkyně svazku

Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v České republice členem Globální sítě geoparků UNESCO.

Ve dnech 25.10. – 27.10.2021 se konala revalidační mise (znovuuznání platnosti) Geoparku UNESCO Český ráj. Odkaz na videoreportáž, která zachycuje průběh realizace zde: https://www.youtube.com/watch?v=AulP7kkEfOM 

Již od léta je všem návštěvníkům Horolezecké stěny v Sobotce ke shlédnutí stálá výstava ,,Historie trampských osad v Českém ráji“. Autoři výstavy jsou Pavla a Eduard Líhařovi.

V roce 2021 jsme v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje opět získali finanční podporu na integrovaný projekt ,,Pořízení společné komunální techniky pro MIKROREGION ČESKÝ RÁJ“. Dotace činí více než 672 tis. Kč a bude použita na nákup 9 ks komunální techniky, konkrétně nakoupíme křovinořez, tři zahradní traktory, dvě elektrocentrály, travní mulčer, šípovou radlici na sníh a traktorový sypač. Komunální techniku bude mikroregion zapůjčovat jednotlivým obcím dle jejich potřeb.

Za přidělení dotace děkujeme.

Videospot byl představen ve středu 8.9.2021 v Kině Sféra v Turnově. Reportáž představuje náš geopark jako krajinu s výjimečnou koncentrací geologických a geomorfologických fenoménů i paleontologických a mineralogických lokalit, které umožňují nahlédnout do geologické historie země. Mezi lokality, které je možné ve videoklipu zhlédnout patří například Riegrova stezka, hrad Trosky, zámek Humprecht, Hruboskalské skalní město či Klokočské skály.

Videospot bude v prosinci 2021 reprezentovat Geopark UNESCO Český ráj na 1. mezinárodním filmovém festivalu Globálních geoparků UNESCO v Koreji. Již nyní je možné ho shlédnout na Youtube na níže uvedeném odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=Da2Qb51lQWE&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1geologick%C3%A1slu%C5%BEba

Setkání před kinem Sférapaní Blanka Nedvědické představuje nový videspot v kině Sféra