dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Český ráj

Již od léta je všem návštěvníkům Horolezecké stěny v Sobotce ke shlédnutí stálá výstava ,,Historie trampských osad v Českém ráji“. Autoři výstavy jsou Pavla a Eduard Líhařovi.

V roce 2021 jsme v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje opět získali finanční podporu na integrovaný projekt ,,Pořízení společné komunální techniky pro MIKROREGION ČESKÝ RÁJ“. Dotace činí více než 672 tis. Kč a bude použita na nákup 9 ks komunální techniky, konkrétně nakoupíme křovinořez, tři zahradní traktory, dvě elektrocentrály, travní mulčer, šípovou radlici na sníh a traktorový sypač. Komunální techniku bude mikroregion zapůjčovat jednotlivým obcím dle jejich potřeb.

Za přidělení dotace děkujeme.

Videospot byl představen ve středu 8.9.2021 v Kině Sféra v Turnově. Reportáž představuje náš geopark jako krajinu s výjimečnou koncentrací geologických a geomorfologických fenoménů i paleontologických a mineralogických lokalit, které umožňují nahlédnout do geologické historie země. Mezi lokality, které je možné ve videoklipu zhlédnout patří například Riegrova stezka, hrad Trosky, zámek Humprecht, Hruboskalské skalní město či Klokočské skály.

Videospot bude v prosinci 2021 reprezentovat Geopark UNESCO Český ráj na 1. mezinárodním filmovém festivalu Globálních geoparků UNESCO v Koreji. Již nyní je možné ho shlédnout na Youtube na níže uvedeném odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=Da2Qb51lQWE&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1geologick%C3%A1slu%C5%BEba

Setkání před kinem Sférapaní Blanka Nedvědické představuje nový videspot v kině Sféra

V letošním roce je realizován již 22. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů byl zahájen poslední květnovou sobotu červenou linkou, která vede z Turnova přes Hrubou Skálu, Libuň, Holín až do Jičína.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 53 000,- Kč (č. sml. 21CRG07-0001). V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády (500 ks), kapesní jízdní řády (11 000 ks) a bylo vytvořeno tzv. image video, které má za cíl zvýšit povědomí o cyklobusech v Českém ráji.

Plakáty a kapesní jízdní řády byly zdarma distribuovány především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím. Image video je umístěno na webových stránkách mikroregionu a bylo zdarma poskytnuto dopravcům a informačním střediskům v regionu.

Ve středu 16. června 2021 se na Obecním úřadě v Karlovicích uskutečnilo jednání členských obcí mikroregionu se zástupci Lesů ČR, konkrétně s panem Ing. Pavlem Rusem, ředitelem OŘ severní Čechy a panem Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy (oblast Českého ráje nově spadá pod dvě oblastní ředitelství).

Předmětem jednání bylo zejména seznámení členských obcí s plánovanými rozsahy těžby na území Českého ráje v roce 2021. Jednotlivý zástupci členských obcí dále vznesli požadavky na odstranění lokálních vad na cestní síti a doplnění drobného mobiliáře.

Mikroregion Český ráj organizuje jednání se Lesy ČR pravidelně a další jednání na výše uvedenou problematiku se v budoucnu znovu uskuteční.

V úterý 11. května se od 14,00 hod. uskutečnilo v Sobotce na Městském úřadě školení obcí v oblasti veřejných zakázek.

Školení bylo vedeno poradkyní mikroregionu a zaměřilo se zejména na odpovědné zadávání, povinné zveřejňování listin nebo na přílohu č. 8 k vyhlášce č. 168/2018 Sb.

Odpovědné zadávání je od nového roku nově zakotveno v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a musí tak být dodržováno nejen u zakázek v režimu zákona, ale i ve veřejných zakázkách malého rozsahu. Obce jako zadavatelé, tak musí všechny produkty, služby nebo stavební práce nakupovat takovým způsobem, při kterém bude za peníze získán maximální prospěch pro společnost a ekonomiku s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

 

 

V květnu letošního roku se opět uskuteční školení zástupců obcí Mikroregionu Český ráj v oblasti veřejných zakázek. Školení se bude  týkat novinek ve veřejných zakázkách, které obce jakožto zadavatelé musí umět aplikovat. Školení bude zaměřeno zejména na odpovědné zadávání a na povinné zveřejňování listin. 

Členská obec Osek na konci roku 2020 požádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského a workoutového hřiště.

S přispěním Ministerstva pro místní rozvoj plánují v Oseku vybudovat dětské hřiště s několika herními prvky jako jsou houpačky, kolotoč nebo multifunkční herní sestava. Pro starší obyvatele budou nainstalovány workoutové prvky určeně k posilování celého těla. Dětské i workoutové hřiště budou umístěny vedle nového víceúčelového hřiště, které obec vybudovala z dotace Královéhradeckého kraje.

Celkové předpokládané náklady na vybudování obou hřišť přesahují dva miliony korun. Pokud obec Osek dotaci získá, dostane z Ministerstva pro místní rozvoj proplaceno 80% celkových nákladů akce.

V roce 2019 byl Mikroregion Český ráj podpořen dotací z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na nákup společné komunální techniky na údržbu veřejných prostranství. Z této dotace jsme nakoupili více jak 20 ks techniky od křovinořezů a sekaček na trávu po dva velké traktory Zetor.

Tato nakoupená technika slouží všem sedmi členským obcím na území Libereckého kraje, které si ji mohou v případě potřeby vypůjčit. Největší zájem o techniku evidujeme již od března až do pozdního října. Vzhledem k tomu, že v tomto období probíhá údržba veřejných prostranství ve všech obcích paralelně, je množství zakoupené techniky nedostačující.

Mikroregion se tak rozhodl opětovně využít dotaci z Programu obnovy venkova na nákup další společné techniky, o kterou je z řad obcí největší zájem. Po případném získání dotace nakoupíme křovinořez, zahradní traktory, radlici na sníh nebo např. elektrocentrály. Nakoupením dalších několika kusů techniky chceme našim obcím zajistit snazší dostupnost techniky, kterou zejména v letních měsících postrádají.

V současné době probíhají přípravy pro podání žádosti o dotaci a přibližně v červnu 2021 bychom měli obdržet informaci, zda nám dotace byla přidělena.